Terms of Service Qinve.com

Qinve je nástroj pro fakturantky a účetní na zpracování papírových dodavatelských faktur. Faktury se naskenují, Qinve je převede do elektronické podoby a vloží do informačního systému uživatele. Během převodu do elektronické podoby Qinve rozpoznává všechny důležité údaje na faktuře tak, aby v informačním systému stačilo doplnit pouze zaúčtování a provést úhradu faktury. Tím Qinve šetří čas fakturantkám a účetním.

Qinve je placená služba a přijetím těchto podmínek souhlasíte s uvedenými cenami. Fakturace bude probíhat měsíčně a zavazujete se provést úhradu do 14 kalendářních dní. Úhradu provedete na základě výzvy k platbě, kterou Vám zašleme vždy první den následujícího měsíce. Daňový doklad Vám vystavíme do 3 dnů od přijetí platby. Výzvu k platbě i daňový doklad zašleme na e-mail uvedený při registraci. Papírové doklady nevystavujeme.

During the BETA version of the service is provided free of charge. At the end of BETA will notify you by email at least one month in advance.

Prices for companies and entrepreneurs

Cena za zpracování 1 faktury je x Kč. K ceně je připočítána DPH v platné zákonné výši.

Prices for accounting firms

Paušální cena za měsíc je x Kč a je v ní zahrnuto zpracování x faktur. Za zpracování každé další 1 faktury nad x je účtováno x Kč. K ceně je připočítána DPH v platné zákonné výši.

The price for the accounting firm's operations Qinve the domain of customer's choice and placement of the logo accounting firms on the web and desktop application.

Privacy Statement

Provozovatel prohlašuje, že nakládá se všemi daty, se kterými přijde do styku jako s obchodním tajemstvím. Zpracované doklady nejsou uchovávány, kromě nezbytné doby než jsou předané do informačního systému zákazníka. Nad doklady není zpracovávána žádná statistika ani údaje nejsou využívány pro žádné jiné účely než zde uvedené. Provozovatel prohlašuje, že žádné údaje neposkytne třetí straně.

Warranty

Služba je poskytována "tak jak je". Provozovatel neposkytuje žádné záruky a neodpovídá za žádné škody, které by vznikly v souvislosti s použím Qinve.


Do you want to know more? Reads how Qinve works.